Vorig jaar heeft wethouder Patrick van der Velden het officiële startschot gegeven voor de Pilot “Schoon Belonen” in de gemeente Bergen op Zoom.

Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Bergen op Zoom kunnen aan deze pilot meedoen. Wanneer zij hun eigen terrein en de omgeving schoonhouden van (zwerf)afval en de plastic flesjes, blikjes en drankenkartons apart inleveren krijgen zij hiervoor een beloning. Natuurlijk doet MOC ook mee aan deze groene actie.

Veel afval op scholen en (sport) verenigingen bestaat uit plastic en drankverpakkingen. Lege petflesjes, drinkpakjes en broodzakjes worden soms op straat gegooid en belanden uiteindelijk bij het restafval. Ontzettend zonde. Deze afvalsoorten zijn namelijk gemakkelijk te scheiden en dienen weer als grondstof voor nieuwe producten. Deelnemende scholen en verenigingen krijgen dan ook een gratis containers ter beschikking waarin het gescheiden afval kan worden gedeponeerd. Doordat dit afval niet meer in de omgeving en bij het restafval wordt gegooid, houden we de openbare ruimte mooi schoon en verminderen we samen het restafval. 

Bij MOC staan vanaf deze week een aantal containers met verschillende kleuren. De oranje kleur is voor plastic afval en de paarse containers is voor blikjes. De overige grijze bakken zijn bestemd voor het overige restafval.

Deponeer het (zwerf) aval in deze containers zodat ons sportpark schoon blijft en je meehelpt aan een beter milieu. Gewoon doen!