Mijn lidmaatschap

Wij vinden het leuk dat je lid bent van onze club. Voor wijzigingen van je adres of als je naar een andere club wilt vanwege een verhuizing laat het ons dan snel weten, zodat wij onze administratie kunnen bijwerken.

 

Lidmaatschap opzeggen

Hoe moet ik mijn lidmaatschap opzeggen

Spelers (en steunende leden) die willen stoppen met voetballen moeten zich vóór 1 juli schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie van s.v.M.O.C.’17: (t.a.v. Natasja van Egeraat).
Vermeld in je e-mail ook altijd je K.N.V.B. lidnummer.

Let op! Afmelden/opzeggen bij de leider of trainer kan dus niet!

Ten aanzien van de afmelding/opzegging merken wij nog het volgende op:

  • Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop.
  • Indien er vóór 1 juli is opgezegd is er geen contributieverplichting voor het nieuwe voetbalseizoen. Indien er na 1 juli wordt opgezegd, bestaat de verplichting tot het betalen van contributie voor het nieuwe voetbalseizoen.
  • Na ontvangst van je opzeggings-email zal er een bevestiging gestuurd worden vanuit de ledenadministratie. Pas nadat je deze bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief.

 

Overschrijven

Hoe kan ik mij laten overschrijven naar een andere club?

Spelers die van vereniging willen veranderen dienen zich vóór 15 juni aan te melden bij hun nieuwe vereniging. Geef altijd aan dat het om een overschrijving gaat. Aangezien de overschrijving vanaf seizoen 2015/2016 digitaal gaat hoeft het lid zich niet meer af te melden bij zijn of haar oude vereniging. Dit gaan namelijk automatisch zodra de overschrijving is doorgevoerd.

Aanmelden bij s.v.M.O.C.'17 (als je nu bij een andere vereniging speelt en overschrijving vraag naar MOC)

Bij s.v.M.O.C.’17 meld je jezelf aan door het belangstellingsformulier in te vullen op onze website. Let op, altijd je K.N.V.B. lidnummer invullen zodat bekend is dat het om een overschrijving gaat.

Oude vereniging
De oude vereniging krijgt vervolgens automatisch een melding dat er een overschrijving is ingediend. De oude vereniging zal dit verzoek alleen goedkeuren wanneer er geen betalingsachterstand is (contributie of opgelegde boetes) en wanneer de door de vereniging verstrekte spullen en materialen zijn ingeleverd. Wanneer sprake is van een zogenoemde “blokkade” kan deze alleen opgelost worden door de speler en de oude vereniging. Zodra de blokkade is opgeheven, zal de overschrijving verder zonder problemen worden verwerkt.

Spelerspas
Je hoeft je oude spelerspas niet meer naar de K.N.V.B. te sturen. Wanneer een overschrijving is doorgevoerd, wordt automatisch een nieuwe spelerspas aangemaakt, met daarop de nieuwe verenigingsnaam. Na overschrijving kun je je oude spelerspas vernietigen.

 

Wijzigen gegevens

Waar kan ik mijn adres en andere gegevens wijzigingen doorgeven?

Bij wijzigingen in je adres, E-mail, bank gegevens en je naam is een formulier beschikbaar hier in kunt u de oude en de nieuwe gegevens op invullen en dan zal deze bij de ledenadministratie verwerkt worden.

klik hier voor het formulier

 

Contributie

Afschrijving van mijn contributie is niet goed gegaan?

Sorry voor het ongemak. Dit is vervelend. We proberen je zo goed en snel mogelijk te helpen. Stuur een mail naar

Kan de contributie in termijnen betaald worden

Ja dat is mogelijk via automatische incasso in twee termijnen, eind juli en september (betalingen zullen na de 21ste van de desbetreffende maand plaatsvinden).

 

Verzekering

Ben ik verzekerd als lid van s.v.M.O.C.’17?

Zeven dagen per week zijn er mensen voor s.v.M.O.C.'17 in de weer. Zijn zij ook verzekerd als er iets gebeurt? Ja, voor alle MOC’17-leden is via het K.N.V.B. lidmaatschap een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Je moet dus lid van s.v.M.O.C.'17 zijn en via dit lidmaatschap lid van de K.N.V.B.

Ongevallenverzekering

Er is een ongevallenverzekering afgesloten t.b.v. ongevallen waarbij de dood, blijvende invaliditeit of geneeskundige- en/of tandheelkundige kosten het gevolg zijn.

Dit geldt tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen.
Deze verzekering is bedoeld als achter vang. Bij schadegevallen wordt in eerste instantie de eigen verzekering aangesproken.

Om rechten in de toekomst niet te verspelen wordt men geadviseerd om ongevallen altijd te melden middels een schadeformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris:

Aansprakelijkheidsverzekering

Er is een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolg schade). Ook deze verzekering is geldig tijdens alle activiteiten die in het algemeen belang van de vereniging dienen.

Vereist is wel, dat de verzekerde aansprakelijk is voor de toegebrachte schade. Er dient een toerekenbare tekortkoming aan de orde te zijn. Over het algemeen is er geen aansprakelijkheid voor schade die bij normaal spelverloop wordt toegebracht.

Een voetbalvereniging kan niet door een werkgever van een lid van de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van een blessure zijn ontstaan.

  • De werknemer dient namelijk een eventuele claim bij de dader neer te leggen. De werkgever is hierin geen partij.
  • Er is sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit wil zeggen, dat men vrijwillig aan een wedstrijd meedoet en daarbij het risico aanvaardt, dat men een blessure kan oplopen bij een normaal spelverloop.

Inzittendenverzekering
Ook deze verzekering is begrepen in het K.N.V.B.-lidmaatschap.

Naast de leden is ook de aangewezen chauffeur verzekerd, zonder dat hij lid hoeft te zijn. De aangewezen chauffeur geldt als vrijwilliger tijdens de rit naar en van de uitwedstrijd.

PAS OP ! Meereizende huisgenoten, familie, buren en vriendjes zijn NIET VERZEKERD. Er wordt vanuit gegaan dat degene die een ander in zijn auto meeneemt een eigen inzittendenverzekering heeft naast de autoverzekering.

 

Dit artikel is puur informatief en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden (MOC kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies in dit artikel).