Lid worden

Voetballen bij s.v.M.O.C.'17 is meer dan leuk! Bij de grootste club van Bergen op Zoom gaat het om een goede mix van prestatie, sportiviteit en ontspanning. Er is veel aandacht voor normen en waarden binnen het verenigingsleven. Zo zijn er afspraken waar een ieder zich aan houdt, zowel binnen de club als binnen het team. Kortom: s.v.M.O.C.'17 is een familieclub met ambities. s.v.M.O.C.'17 gaat absoluut met de tijd mee, richt zich op de toekomst, maar vergeet haar verleden niet.

 

Aanmelden

Wil je lid worden s.v.M.O.C.'17, vul dan het belangstellingsformulier in op deze website.

Let op!

 

Voorwaarden bij lidmaatschap

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart ondergetekende tevens, zich te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijke Reglement (verkrijgbaar bij de Algemeen Secretaris) evenals aan besluiten genomen door het Algemeen Bestuur, de Algemene Ledenvergadering en het Afdelingsbestuur.

Vanuit het Afdelingsbestuur is de voorwaarde bij lidmaatschap gesteld dat minimaal 1 persoon (ouder/verzorger/familielid/anders) vanuit het lid zich als vrijwilliger inzet. Bij de invulling hiervan kan gedacht worden aan vervoer, assistentie bij wedstrijden, etc.

Verder verklaart ondergetekende dat hij of zij schade aan eigendommen van s.v.M.O.C.'17, die door zijn of haar toedoen zijn of worden aangebracht, volledig te zullen vergoeden.