s.v. M.O.C.'17

MOC Journaal

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Beste leden,

Het bestuur van s.v. M.O.C.'17 nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 22 November 2022.
Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van MOC'17.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst!

 

AGENDA

1. OPENING

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING   dd. 26 OKTOBER 2021

4. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

5. VERSLAG VAN GESPREKKEN MET GEMEENTE

6. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER SEIZOEN 2021 – 2022

7. BEGROTING SEIZOEN 2022 – 2023

8. CONTRIBUTIEVOORSTEL  SEIZOEN 2022 - 2023

9. VERSLAG KASCOMMISSIE  SEIZOEN 2022 – 2023

10. BENOEMING KASCOMMISSIE

11. BESTUURSVERKIEZING

Aftredend en herkiesbaar: Jurgen van Zwol, Anton van Aken en Rob de Vos.

Aftredend en niet herkiesbaar: John van Dijke.

Het bestuur stelt als kandidaat Roland Ruijters. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste 3 leden, voorzien van een handtekening van de kandidaat, voorzien van een handtekening van de betreffende kandidaat. De kandidaatstelling moet tenminste 10 dagen vóór de vergadering bij de secretaris zijn ingediend.

12. RONDVRAAG

13. SLUITING

Namens het bestuur,
Rob de Vos, secretaris

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom