s.v. M.O.C.'17

MOC Journaal

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Wisseling van de wacht

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (“ALV”) hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden in het bestuur van onze vereniging.

Na meer dan 10 jaar hebben onze voorzitter Remy Remery en Joost Karman (Hoofd Sponsoring) het stokje overgedragen. Daarnaast is tijdens de ALV onze penningmeester Anne-Marie Uittenbogerd afgetreden.

Wij zijn blij dat de volgende personen een bestuurstaak op zich hebben genomen : Jurgen van Zwol (Voorzitter), Rob de Vos (Vice-voorzitter), Joyce Belde (Penningmeester), Henk Lenting (Facilitaire Zaken), Ivo Jooren (Meisjes/dames voetbal), Leon Hertogs (Algemene Zaken en Sponsoring) en John van Dijke (Hoofd Technische zaken). Anton van Aken (Secretaris) en Wim van As (Hoofd Jeugdzaken) blijven actief in het bestuur. Door de nieuwe benoemingen, die tijdens de ALV unaniem werden gesteund, is het bestuur van MOC uitgebreid van 5 naar 9 personen.


Daarnaast is er een innovatie-commissie opgericht. Dit naar aanleiding van een tweetal informatie sessies die januari jl zijn georganiseerd naar aanleiding van het besluit van Remy en Joost om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor hun functie. De commissie heeft als doel om in het najaar een nieuwe bestuursmodel te presenteren. Hiervoor zal een nieuwe ALV worden georganiseerd.  Het nieuw bestuurmodel (bestuurmodel 3.0) zal onder meer rekening houden met huidige maatschappelijke ontwikkelingen (waarbij mensen o.a. minder vrije tijd hebben voor vrijwilligers/bestuurswerk). Het nieuwe bestuursmodel zal er voor moeten zorgen dat onze club op de middellange termijn ook over voldoende mensen kan beschikken die de club kunnen besturen. Als onderdeel hiervan zijn 5 thema’s gedefinieerd die door aparte werkgroepen worden uitgewerkt en onderdeel zijn van het bestuursmodel 3.0. De thema’s zijn: Organisatie & Structuur, Financiën, Technisch Beleid, Communicatie, en Activiteiten/Evenementen.
          

Wij bedanken Anne-Marie, Joost en Remy voor alles wat ze gedaan hebben voor onze club. Natuurlijk wensen wij alle nieuwe bestuursleden veel succes en plezier toe.    

2591 Banner 728x90

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail:

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom