s.v. M.O.C.'17

MOC Journaal

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

In de ALV van 23 november jl. werd door de leden goedkeuring gegeven aan het door het bestuur voorgestelde vrijwilligersbeleid.

In dit vrijwilligersbeleid is vastgelegd dat, alle leden vanaf 15 jaar en de ouders van de leden tot en met 14 jaar -verplicht worden om -een aantal uren per jaar- vrijwilligerstaken uit te voeren op en om het sportpark, de velden, kleedkamers dan wel het clubhuis van MOC’17.

Waarom moet elk lid (dan wel de ouders van de jongste jeugd) een aantal uren vrijwilligerstaken uitvoeren?

De afgelopen jaren is gebleken dat het steeds moeilijker wordt voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken / werkzaamheden binnen de vereniging uit te voeren. Hierdoor draait de vereniging op een beperkte groep leden/ouders. Omdat dit een risico is voor het voortbestaan van de vereniging en MOC’17 graag alle leden hun favoriete sport wil laten blijven uitoefenen, is een inspanning van alle leden noodzakelijk geworden. Vele handen maken licht werk en als je een bijdrage levert aan de wekelijkse organisatie, wordt de betrokkenheid bij de vereniging ook groter. Je doet het namelijk met EN voor elkaar! Samen zijn we MOC’17.

Wat moet ik dan doen en hoeveel uur per jaar?

Op dit moment is door de vrijwilligers commissie onder leiding van verenigingsmanager Gerry Leenders gestart met de voorbereidingen op de implementatie. Dit betekent dat alle taken die hiervoor in aanmerking komen in kaart worden gebracht en vervolgens een schatting gemaakt wordt hoeveel uren ieder lid inzetbaar moet zijn. Tevens wordt gekeken welke medewerkers reeds een substantiële vrijwilligersbijdrage leveren en daardoor vrijstelling krijgen voor deze vrijwilligerstaken. De verdere details hierover en over de werkwijze m.b.t. plannen en indelen van de taken en de startdatum zullen de komende tijd verder worden gedeeld middels de bekende communicatiekanalen.

Samen maken we de vereniging.

Hup MOC !

Sportieve groet,

Bestuur / Verenigingsmanager

 

MOC17

 

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom