s.v. M.O.C.'17

Lid worden

Op zoek naar prestatie en plezier?

Lid worden

Voetballen bij s.v.M.O.C.'17 is meer dan leuk! Bij de grootste club van Bergen op Zoom gaat het om een goede mix van prestatie, sportiviteit en ontspanning. Er is veel aandacht voor normen en waarden binnen het verenigingsleven. Zo zijn er afspraken waar een ieder zich aan houdt, zowel binnen de club als binnen het team. Kortom: s.v.M.O.C.'17 is een familieclub met ambities. s.v.M.O.C.'17 gaat absoluut met de tijd mee, richt zich op de toekomst, maar vergeet haar verleden niet.

 

Aanmelden

Wil je lid worden s.v.M.O.C.'17, vul dan het belangstellingsformulier in op deze website. U kunt alleen online aanvraag doen om lid te worden.

Let op!

 • Aanmelden van junioren en pupillen kan alleen door een ouder/verzorger.
 • Wanneer een pupil bij een andere club heeft gevoetbald dan is er een pupillenverklaring nodig van de vorige club.
 • Vanaf C en B junioren is een overschrijvingsformulier nodig. Deze formulieren zijn bij de vorige club of bij s.v.M.O.C.'17 te verkrijgen.

 

Contributie seizoen 2023-2024

De contributiebedragen per jaar zijn voor seizoen 2023/2024 als volgt:

Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00
Senioren spelend € 237,50
Senioren 35+ (7x7), vrouwen 30+ (7x7) € 160,50
Jeugd, junioren (O19,O18, O17, O16, O15, O14 en MO20) € 202,50
Jeugd, pupillen (O13,O12, O11,O10, O9, O8) € 182,50
Jeugd, smurfen € 110,00
Steunend lid € 73,00

Met ingang van seizoen 2021/2022 is er een verenigingsbijdrage ingevoerd voor de spelende leden van € 15,- . Dit bedrag zit reeds verwerkt in de hier boven vermelde contributiebedragen.

De bijdrage wordt ingezet voor onder andere de volgende zaken:

 • aanschaf kleding;
 • de kosten van de verenigingsmanager;
 • de kosten voor trainingsmaterialen;
 • de kosten voor de toernooien die we als MOC gaan organiseren;
 • de kosten voor de arbitrage;
 • de kosten voor cursussen van voetballende leden.

Dit is nog niet alles, maar geeft een inzicht in de besteding van de bijdrage. 

 

Voor spelers die meer dan 1 maal per week trainen geldt een trainingstoeslag op de jaarcontributie van € 50,00 

Onder deze regeling vallen de volgende categorieen :

 • Senioren 1, 2, O23
 • Vrouwen senioren
 • O19, O18, O17, O16, O15, O14, O13, O12, O11

Voor de pupillenteams die 2 maal per week trainen wordt een toeslag van € 25,00 berekend. 

 • O10, O9 en O8

 

Leeftijdsgroepen voor jeugd spelers en bijbehorende teams

 

Leeftijdsgroep - geboortejaar

seizoen 2023-2024

seizoen 2024-2025

Onder 7

2017

2018

Onder 8

2016

2017

Onder 9

2015

2016

Onder 10

2014

2015

Onder 11

2013

2014

Onder 12

2012

2013

Onder 13

2011

2012

Onder 14

2010

2011

Onder 15

2009

2010

Onder 16

2008

2009

Onder 17

2007

2008

Onder 18

2006

2007

Onder 19

2005

2006

Voorwaarden bij lidmaatschap

Bij het opzeggen van het lidmaatschap gedurende het seizoen, om wat voor reden dan ook, gaat de vereniging niet over tot restitutie van de (gedeeltelijk) betaalde contributie. Indien de contributie nog niet volledig is betaald blijft het lid de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Deze maatregel is opgenomen in artikel 13, lid 4 van de statuten van s.v. M.O.C.'17. 

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart ondergetekende tevens, zich te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijke Reglement (verkrijgbaar bij de Algemeen Secretaris) evenals aan besluiten genomen door het Algemeen Bestuur, de Algemene Ledenvergadering en het Afdelingsbestuur.

Vanuit het Afdelingsbestuur is de voorwaarde bij lidmaatschap gesteld dat minimaal 1 persoon (ouder/verzorger/familielid/anders) vanuit het lid zich als vrijwilliger inzet. Bij de invulling hiervan kan gedacht worden aan vervoer, assistentie bij wedstrijden, etc.

Verder verklaart ondergetekende dat hij of zij schade aan eigendommen van s.v.M.O.C.'17, die door zijn of haar toedoen zijn of worden aangebracht, volledig te zullen vergoeden.

Clubhuis

Tel: 0164-240613
E-mail: info@moc17.nl 
 
Open:
Maandag t/m woensdag van
19:00 tot 22:00u.
Donderdag van 19:00 tot 00:00u.
 
Zaterdag van 08:00 tot 22:00u.
Zondag gesloten.  

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact met ons via het contactformulier

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom