s.v. M.O.C.'17

Historie

Vroeger en nu

Historie

Sportvereniging Mevo Olympia Combinatie 1917 (s.v.M.O.C.'17)

Onze sportvereniging is opgericht op 17 maart 1917 en draagt de naam sportvereniging s.v.M.O.C.'17.
De accommodatie en velden van de club bevinden zich op sportpark Rozenoord van de Gemeente Bergen op Zoom.
Uit de naam s.v. M.O.C.'17 blijkt dat het een fusieclub is die tot stand is gekomen met het samengaan van R.K.V&.A.V. "M.E.V.O. en R.K.V.& A.V. "Olympia"

 

R.K.V.V. "M.E.V.O." (Moed En Volharding Overwint)

Begin 1917 stapten enkele jongelui naar dhr. Philip Musters van de Rijks H.B.S. om uit het kleine vriendenclubje "Melior" een officiële voetbalclub op te richten. Een vereiste was wel dat de nieuwe club een katholieke inslag moest hebben en alleen toegankelijk was voor katholieke leden. Dhr. Philip Musters schreef samen met dhr. John Adan d.d. 17 maart 1917 een vergadering uit in hotel De Draak. Tijdens deze vergadering werd de naam R.K.V.V. "M.E.V.O. (Moed en Volharding Overwint) aangenomen, dhr. Musters tot voorzitter benoemd en de officiële clubkleuren blauw wit gekozen.

Met een tweedehands bal en met toestemming van de militaire autoriteiten mocht men gebruik maken van het militaire oefenterrein Kijk in de Pot, alwaar men de gaten van de doelpalen en hoekvlaggen na afloop van de wedstrijd weer dicht moest maken, dit met het oog op de veiligheid van de paarden waarmee de militairen oefenden. Na eerst 1 1/2 jaar vriendschappelijke wedstrijden te hebben gespeeld werd in oktober 1918 gestart in de Tweede Klasse R.K.V.B. (Afdeling Roosendaal). Met succes, want M.E.V.O. werd gelijk kampioen. Eind 1919 werd R.K.V.V. "M.E.V.O." uitgebreid tot R.K.V.& A.V. (Rooms Katholieke Voetbal & Atletiek Vereniging) "M.E.V.O." Het was een goede reden om in de zomermaanden het lichaam lenig te houden. Het seizoen 1919-1920 speelde de club in de Eerste Klasse R.K.V.B. waarin men opnieuw kampioen werd. In de drie opvolgende seizoenen 1920 t/m 1923 werden de wedstrijden in de Tweede Klasse Federatie gespeeld op het andere militaire oefenterrein "Plein 13". Hierna werd de club in het seizoen 1923-1924 ingedeeld in de Overgangsklasse A van de R.K. Federatie waarbij in geheel Zuid Nederland moest worden gespeeld. Door het gerommel in de katholieke bonden werd in 1924 overgestapt naar de toen neutrale N.V.B. met indeling in de Derde Klasse A (Zeeland). In het seizoen 1926-1927 werd de club kampioen in de Derde Klasse N.V.B. maar helaas promoveerde men niet naar de Tweede Klasse. In september 1927 verhuisde de club van Sportpark Plein 13 naar het Sportpark "Achter de Watertoren" (in de omgeving van de Generaal Spoorstraat) waar de club in het seizoen 1928-1929 promoveerde van de Derde Klasse B naar de Tweede klasse A. Alvorens het seizoen 1928/1929 een aanvang nam werd naast een elftal- en propagandacommissie ook een atletiekcommissie en twee algemene bestuursleden benoemd. Tevens kwam men tot de oprichting van een clubblad de "MEVOAAN" genaamd en er werd ook een jeugdafdeling aan de vereniging toegevoegd. In augustus 1931 werd een heuse houten tribune met kleedlokalen in gebruik genomen, welke in 1934 werd herbouwd op het terrein aan de Moerstraatsebaan (in de buurt van de Sibelius-Glinkastraat al waar zijn in september naar verhuisde. De dertiger jaren waren voor de club roerig met slechts één kampioenschap in het seizoen 1934-1935 naar de Eerste Klasse. Het volgende seizoen degradeerde het team weer en was er sprake van een heuse bestuurscrisis.

 

R.K.V.& A.V. "OLYMPIA"

Eind 1932 stapten ook hier enkele jongelui onder leiding van Richard Cornuit naar een leraar van het Rijks HBS, dhr. Cees van Bergen, om uit een vriendenclubje een officiële katholieke voetbalclub op te richten. Tijdens een vergadering d.d. 29 maart 1933 werd dhr. Jan van Damme benoemd tot voorzitter, de officiële clubkleuren blauw shirt met zwarte kraag en een zwarte broek gekozen en werd naam R.K.V. & A.V. Olympia aangenomen. Olympia is altijd een vriendenclub gebleven.

Bij de oprichting beschikte men niet over een eigen veld, maar men speelde zijn vriendschappelijke en onderlinge atletiekwedstrijden aan de Bergsebaan net over de overgang van de spoorlijn Zanderijen / De Heide. In het zelfde jaar nog verhuisde de club naar de Huijbergsebaan iets voorbij de Vianestraat (linkse kant). Alvorens in oktober 1933 te starten in de Tweede Klasse Bisdom Breda, verhuisde men nu voor goed naar het Sportpark "Plein 13". Het seizoen 1934/1935 verliep voorspoedig en men werd kampioen in de tweede Klasse Bisdom Breda en promoveerde naar de Eerste Klasse R.K.V.B. Breda waarin men tot de fusie in 1939 heeft gespeeld. Het café "De Vier Winden" van de Fam. van Loon was het clubhuis en tevens opslagplaats van doelpalen en ander materiaal. In het seizoen 1937/1938 speelden er 4 elftallen in competitieverband waarbij het vierde elftal tevens het eerste jeugdelftal was.

Begin 1939 werd ook voor het eerst een clubblad de "OLYMPIAKLOK" uitgegeven.

 

Fusie M.O.C.

De combinatie van de R.K.V. & A.V. "M.E.V.O." en R.K.V. & A.V. Olympia is per 1 september een feit geworden en heeft het bestuur vooruitlopend op de algemene ledenvergadering de nieuwe vereniging de naam M.O.C. (MEVO Olympia Combinatie) gegeven. Beide fusieclubs zijn vanaf hun oprichting actief geweest in atletiek. De vermoedelijke reden was om in de zomermaanden het lichaam lenig te houden en dat het een goede training was voor het voetbal. De reden van de fusie was: M.E.V.O. had een eigen veld en een tribune, weinig jonge spelers en een slechte financiële positie. Olympia had geen eigen veld, maar wel goede voetballers en een goede financiële positie.

In 1941 werd bericht ontvangen van N.V.B. dat de combinatie was geregistreerd onder de naam M.O.C.'39. Vanaf het eerste seizoen (1939/1940) van de fusie tot aan juni 1949 werd er gespeeld op het Sportpark aan de Moerstraatsebaan.

 

Sportpark Rozenoord

In 1942 gaf s.v. M.O.C.'39 als eerste vereniging aan om op het nieuw aan te leggen sportpark Rozenoord te willen gaan voetballen. Het zou nog tot 30 juni 1949 duren voor het zover was, maar het was zeer zeker de moeite waard. Rozenoord was voor die tijd een toplocatie met 1.000 zitplaatsen op de overdekte tribune, 2.000 zitplaatsen op de open tribune en 12.000 staanplaatsen. Sportief ging het de club voor de wind en de jaren voorafgaand aan de invoering van het profvoetbal in Nederland speelde s.v. M.O.C. in de Derde klasse K.N.V.B. waarin men in het seizoen 1947/1948 kampioen werd maar niet promoveerde. Uiteindelijk werd men in het seizoen 1949/1950 kampioen en promoveerde men naar de Tweede Klasse B waarin men tot aan het seizoen 1955/1956 speelde en kampioen werd en promoveerde naar de Eerste Klasse C. Naar aanleiding van het goedkeuren van de statuten is de s.v. M.O.C. op 23-03-1955 "Koninklijk erkend". Door deze Koninklijke goedkeuring werd een speciale vergadering bepaald dat de naam van s.v. M.O.C.'39 werd gewijzigd in s.v. M.O.C.'17 en nam men de oprichtingsdatum 17 maart 1917 van de oudste fusieclub M.E.V.O. aan.

Na 1964 ging het berg afwaarts met slechts nog een kampioenschap in het seizoen 1969/1970 tot men in het seizoen 1976/1977 degradeerde naar de Eerste Klasse Noord Brabant. Hierin speelde men 3 seizoenen en werd kampioen in 1980. Na dit seizoen waren er veel ups en downs, werd er goed en slecht gevoetbald, 3 kampioenschappen en 1 promotie behaald maar ook weer net zoveel degradaties tot aan het seizoen 2011/2012 waarin men kampioen werd van de Vierde Klasse B en promoveerde naar de Derde Klasse. Het volgende seizoen 2012/2013 promoveerde men na een heel sterk seizoen naar de Tweede Klasse. In het seizoen 2014/2015 promoveerde MOC via de nacompetitie naar de eerste klasse waar het nog steeds in speelt.

 

Atletiek- en volleybalafdeling

Binnen de s.v.M.O.C.'17 werd op 15 december 1955 officieel een afdeling atletiek opgericht. Deze afdeling maakte een bloeiperiode door met een groot aantal hoogtepunten zoals onder meer het organiseren van nationale wedstrijden. Vooral door deze successen en groei van de afdeling atletiek werd op 30 december 1966 besloten de takken van sport tot zelfstandige verenigingen om te vormen. Met ingang van 1 januari 1967 ging men verder onder de nieuwe atletiekvereniging SPADO (Sport Als Dagelijkse Ontspanning).

De afdeling volleybal werd opgericht op 2 mei 1958. De M.O.C. dames speelden in 1959 reeds met 3 teams in de competitie en werden in 1960 kampioen en M.O.C. 1 werd tweemaal kampioen in de overgangsklasse. De Volleybal-afdeling maakte een grote groei door daar ook met 3 herenteams in de competitie werd gespeeld en daarnaast kwam in 1969 de vereniging Saturnus de M.O.C. gelederen versterken. Uit de goede resultaten die zij behaalden valt op te maken dat M.O.C. met roemruchte daden de aandacht op zich had gevestigd en voor de gehele regio een geduchte tegenstander was. Ook hier besloot het bestuur van de volleybalafdeling zich per 1 augustus 1971 aan te sluiten bij de Bergse volleybal-vereniging Sig Pugno.

s.v.M.O.C.'17 boekje

Informatie over s.v.M.O.C.'17 in een handig boekje.
 

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom