s.v. M.O.C.'17

Bestuur

Zorg voor de club

Bestuur

Het bestuur van s.v.M.O.C.'17 is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. De regelementen zijn vast gelegd in de statuten van de club. Daarnaast is er een Huishoudelijk regelement vastgesteld en geaccordeerd door de Algemene Leden Vergadering. Leden kunnen op verzoek inzage krijgen in deze stukken bij de secretaris. Eén maal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het door haar gevoerde beleid. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering. Er bestaat altijd een mogelijkheid (conform de statuten) om gedurende het seizoen in speciale gevallen een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen. Voor een goede democratische gang van zaken binnen onze vereniging is de komst van de leden op deze vergaderingen zonder meer gewenst.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Voorzitter van de jeugdcommissie
  • Hoofd dames/meisjes afdeling
  • Hoofd Technische zaken

Het bestuur vergadert een maal per maand op de eerste woensdagavond in het clubhuis van s.v.M.O.C.'17. Mocht u zaken willen adresseren bij het bestuur stuur dan een mail naar info@moc17.nl

s.v.M.O.C.'17 boekje

Informatie over s.v.M.O.C.'17 in een handig boekje.
 

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom