s.v. M.O.C.'17

MOC Journaal

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
 
Hierbij worden alle leden van sv M.O.C.'17 uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
De vergadering vindt plaats op Maandag 20 November 2023 en begint om 20.00 uur in het clubhuis.
De agenda voor deze avond staat hieronder vermeld.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Rob de Vos, secretaris
 

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING van s.v. M.O.C'17 

Dd. 20 november 2023. Aanvang 20:00 uur in het clubhuis.

  1.  1. OPENING
  1.  2. INGEKOMEN STUKKEN
  1.  3. NOTULEN VAN DE VERGADERING dd. 22 november 2022
  1.  4. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
  1.  5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
  1.  6. BEGROTING VOOR HET SEIZOEN 2023 – 2024
  1.  7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
  1.  8. BENOEMING VAN DE KASCOMMISSIE
  1.  9. BESTUURSVERKIEZING

* AFTREDEND EN HERKIESBAAR ROLAND HERMANS

* AFTREDEND EN NIET HERKIESBAAR  ROLAND RUIJTERS

   10. RONDVRAAG

    11. SLUITING

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom